• Contacto
  • Conexión

Da Experiencia Local aos Modelos Globales

Este texto céntrase nas preguntas e os desafíos expostos pola articulación –percibida como desexada– de experiencias alternativas locais para a formulación de contramodelos globais, ou dun só contramodelo global! En concreto, trata sobre as condicións desta articulación entre iniciativas locais e os avances dunha utopía nova cara a unha escala mundial...

Texto completo in Altermundo, GALICIA HOXE, DOMINGO, 24 ABRIL 2011, pp. 2-3

O texto corresponde ás conclusións da xuntanza internacional “Do local ao global: que modelos de desenvolvemento para o mundo do mañá”, celebrada en Bruxelas o 9 de decembro de 2010. www.cetri.be

Descargar DA EXPERIENCIA LOCAL AOS MODELOS GLOBAIS - Altermundo 04 2011 PDF - 549.5 KB

Las opiniones y conslusiones expresadas en el siguiente artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición del CETRI.