• Contact
  • Log in

Da Experiencia Local aos Modelos Globales

Este texto céntrase nas preguntas e os desafíos expostos pola articulación –percibida como desexada– de experiencias alternativas locais para a formulación de contramodelos globais, ou dun só contramodelo global! En concreto, trata sobre as condicións desta articulación entre iniciativas locais e os avances dunha utopía nova cara a unha escala mundial...

Texto completo in Altermundo, GALICIA HOXE, DOMINGO, 24 ABRIL 2011, pp. 2-3

O texto corresponde ás conclusións da xuntanza internacional “Do local ao global: que modelos de desenvolvemento para o mundo do mañá”, celebrada en Bruxelas o 9 de decembro de 2010. www.cetri.be

Download DA EXPERIENCIA LOCAL AOS MODELOS GLOBAIS - Altermundo 04 2011 PDF - 549.5 kb

The opinions expressed and the arguments employed in this document are the responsibility of the author and do not necessarily express the views of the CETRI.

Read more ...

Assessing the Anti-Globalisation Movement and the Social Forum Process
Judith Dellheim, Matyas Benyik , Christophe Ventura, Haris Golemis, Raffaella Bolini, Yannis Almpanis 05-09-19
The World Social Forum Still Matters
Immanuel Wallerstein 07-11-16
The WSF on the Move
Boaventura de Sousa Santos 09-02-10
A new common?
Francisco (“Chico”) Whitaker 04-05-09